MediaopStations.nl

Voor de NS ontwikkelden we een platform dat alles automatisch regelt omtrent de aanvraag voor adverteren, activaties, pop-up stores & foto & filmen op elk NS station.
Mediaopstations.nl is een samenvoeging van activatiesopstations, adverterenopstations, pop-upstore op stations en foto & film op stations. Met een zeer geavanceerde backend systeem kunnen zowel aanvragers, NS gebruikers als stationmanagers in hun eigen backoffice omgeving om aanvragen te behandelen en toe te voegen aan hun agenda

Client:NS Stations | Stationsmanagement en ExploitatieDescription: Platform development, Webdesign, UX DevelopmentServices:UX, User interface, Web design, Web Development, WordPress Custom Code, CSS, Javascript, HTML, Databasemanagement, Backend Developement

Visit website